ZIEL

Onze ziel staat voor onze Spirit en Soul. Het is het deel van onszelf wat ongrijpbaar is en oh zo uniek. Vele filosofen en godsdiensten hebben geprobeerd onze ziel te omschrijven. Dat zal ik niet beter kunnen en houd het daarom simpel. Voor mij is het dat vlammetje dat in ons binnenste brand en ons maakt tot wie we nu in dit leven zijn. Het is het onbewuste van onszelf dat in kleine momenten ineens aanwezig is en vervaagt voordat je je het beseft.

Onze Ziel heeft lichte kanten en duistere kanten. Zonder licht is er geen duisternis en zonder duisternis is er geen licht. Duister klinkt wellicht zwaar en naar, maar dat hoeft het niet te zijn. Het zijn die stukjes van onszelf waar we meestal niet trots op zijn. Te denken valt aan jaloezie en leugens verspreiden. Dit zijn vaak zeer bewuste processen die we al snel herkennen en eventueel kunnen veranderen in onszelf. Moeilijker zijn onze duistere kanten die zich merendeels in ons onbewuste afspelen. Om op deze processen ons licht te schijnen is lastig en toch niet onmogelijk. Het kan leiden tot grote persoonlijke groei en heling.

Hieronder zie je alle actuele workshops gericht op onze Ziel. Individuele trajecten zijn ook mogelijk, alsook Soul Retrievals.