DNA

DNA staat voor de kenmerken die wij hebben meegekregen van onze ouders en voorouders en eventueel doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generaties. Ons DNA bepaalt voor een groot deel hoe wij geboren worden. Hoe onze uiterlijke kenmerken zullen zijn en worden, hoe onze persoonlijkheidsstructuur zich kan ontwikkelen, hoe kwetsbaar wij zijn voor bepaalde ziekten en hoe sterk wij zijn. In veel culturen is voorouderverering een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Juist vanwege al hetgeen onze voorouders ons hebben meegegeven en de offers die zij hebben gedaan voor het voortbestaan van hun kinderen, kleinkinderen etc. Ons genetisch materiaal is belangrijk voor ons welzijn. De huidige wetenschap maakt het mogelijk om beter te begrijpen waar de genetische kwetsbaarheden in ons DNA liggen opgeslagen. Via testen kun je al een eerste blik krijgen in mogelijke toekomstige ziektes die men verwacht op basis van jouw unieke blauwdruk. De meningen zijn verdeeld over de betrouwbaarheid van deze testen. Voor mij is het belangrijk dat wetenschappelijk er bewijs is dat onze blauwdruk deels bepaald hoe ons leven zich zal ontvouwen. De nieuwste inzichten in dit wetenschappelijke veld zijn dat trauma's bij onze voorouders ook worden opgeslagen in het DNA-materiaal en daarmee een mogelijke kwetsbaarheid bij hun nakomelingen teweeg brengt. Zo kun je denken aan een ernstig auto-ongeluk waarbij een voorouder doodsangsten heeft doorstaan. Een mogelijke kwestbaarheid die dan wordt doorgegeven is een predispositie voor een angstige persoonlijkheidsstructuur. Dit wetende is het van groot belang om niet alleen het DNA te kennen, maar juist ook de persoonlijke levenswandelingen van onze voorouders. Des te beter wij weten hoe de voorgeschiedenis van onze voorouders is geweest, des te beter kunnen wij begrijpen waar onze kwestbaarheden vandaan komen én natuurlijk waar onze krachten vandaan komen. In veel culturen die meer aandacht besteden aan hun voorouders is het eenvoudiger om de informatie te verkrijgen die een enorme rijkdom aan inzichten kan verschaffen voor de nakomelingen in het hier en nu. Een onderdeel uit het sjamanisme wat hier veel aandacht aan schenkt is het opschonen van de vrouwenlijn. Alle trauma's van vrouwelijke voorouders worden dan doorleeft en verwerkt, waardoor deze niet langer doorwerken in het DNA van de nakomelingen. Dat dit wetenschappelijk ook aandacht heeft is te vinden in onderzoeken met betrekking tot ons DNA (RNA) waarin de uitkomsten erop wijzen dat wij in het hier en nu blijvende wijzigingen kunnen aanbrengen in ons DNA. Iets dat voorheen niet mogelijk werd geacht, de blauwdruk zou altijd hetzelfde blijven in één mensenleven.

Bij Sas zijn er mogelijkheden voor het volgen van workshops, persoonlijke ontwikkeltrajecten en healings van jouw DNA.